Świat zakupów

na zakupy nadszedł czas ;)

Certyfikaty wydawane przez ISO, GMP oraz TCO Październik 2, 2018

grunty rolne - slider
Autor: DeaPeaJay
Źródło: flickr.com/photos/deapeajay/

Jednym z terminów, który można niejednokrotnie usłyszeć w ostatnich latach, jest certyfikacja. Wiąże się ono ściśle z nadawaniem certyfikatów produktom przez określone instytucje. Najbardziej rozpoznawalne skróty nazw organizacji to ISO, GMP oraz TCO. Przyznanie określonemu towarowi certyfikatu jest gwarancją jego bezpieczeństwa oraz spełniania przez niego konkretnych wymogów.Oczekiwania te określa również prawo. Z terminem certyfikacji łączy się wiele innych, jak na przykład ISO 13485, będący symbolem jednego z certyfikatów. Po dołączeniu Polski do Unii Europejskiej przyjęto także jej prawa w kwestii certyfikacji. Jednym z najbardziej istotnych terminów związanych z tematem jest oznakowanie CE (więcej info), odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa, eliminowania chorób oraz ochrony środowiska.Ekologia

Często omawianym w ostatnim czasie tematem jest kwestia typów działalności rolniczej. Rośnie w siłę tak zwane rolnictwo ekologiczne, które oparte jest na naturalnych sposobach uprawy. Tak samo jak ekologiczna hodowla zwierząt, ten rodzaj rolnictwa jest sprzeciwem wobec stosowania metod chemicznych i niezgodnych z naturą. Innym aspektem, takżełączącym się z ogólnie pojętą ekologią, a podejmowanym bardzo często jest kwestia źródeł energii. Tak zwane odnawialne źródła energii chwalone są z uwagi na to, że nie stanowią zagrożenia dla przyrody. Do tego typu źródeł zalicza się między innymi wiatr oraz woda. Dla uzyskiwania takiej energii tworzy się elektrownie wodne, wiatrowe i inne. Przyjęte od lat sposoby pozyskiwania energii, najczęściej poprzez spalanie, stanowią znaczne zagrożenie dla czystości środowiska naturalnego.

Bezpieczeństwo żywności

Następnym pojęciem łączącym się z poruszanym tematem jest bezpieczeństwo żywności. Termin ten pojawia się także znacznie częściej niż przed laty, dyscyplinę tę można wybrać jako kierunek studiów. Jako że żywność stanowi jeden z najważniejszych elementów niezbędnych ludziom do przeżycia, kwestia zagrożeń w sprawie żywienia i ich eliminowania jest nadal na czasie. Z pomiarami i kontrolowaniem poziomu bezpieczeństwa żywności (przetestuj zdrowa żywność -> bioplanet.pl/zywnosc) wiąże się ściśle termin „certyfikat HACCP”. Dotyczy on oceniania skali niebezpieczeństw związanych z żywnością i wyszukiwania metod ich pozbywania się.